NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

Tầm quan trọng của Nhiệm vụ thiết kế Kiến trúc.

 • Đây là khâu quan trọng mà chủ đầu tư cần chú ý để quá trình thiết kế đúng nhu cầu.
 • Đối với CEEB thì đây là khâu rất quan trọng, không thể bỏ qua.
 • Chuyên gia CEEB sẽ Cùng chủ đầu tư lập & chốt nhiệm vụ thiết kế cho Dự án.
 • Xác định rõ nhu cầu cốt lõi của khách hàng, Các yêu cầu chính và các yêu cầu phụ trợ bổ sung…
 • Định hướng đúng và rõ ràng thì khâu thiết kế hiệu quả hơn. Tránh các điều chỉnh và phát sinh ở các giai đoạn sau, gây lãng phí và kéo dài dự án không cần thiết.
 • Giai đoạn này cũng giúp cho người thiết kế và khách hàng hiểu rõ nhau và định hướng một sản phẩm phù hợp nhất với chủ đầu tư, có giá trị sử dụng cao.

Nội dung của Nhiệm vụ thiết kế kiến trúc:

 • Tổng Quan về dự án xây dựng.
 • Các yêu cầu Pháp lý, quy hoạch.
 • Yêu cầu/ nhu cầu cần thiết từ chủ đầu tư.
 • Định hướng/ mong đợi về công trình.
 • Các thông tin khác nếu có.

Chi tiết về Nhiệm vụ thiết kế dự án xây dựng tại đây:

This entry was posted in . Bookmark the permalink.