NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

  • Cùng chủ đầu tư lập & chốt nhiệm vụ thiết kế cho Dự án.
  • Đây là khâu quan trọng mà nhiều chủ đầu tư thường ít chú ý.
  • Đối với CEEB thì đây là khâu rất quan trọng.
  • Việc xác định rõ nhu cầu cốt lõi của khách hàng, Các yêu cầu chính và các yêu cầu phụ trợ bổ sung…
  • Định hướng đúng và rõ ràng thì khâu thiết kế hiệu quả hơn. Tránh các điều chỉnh và phát sinh ở các giai đoạn sau, gây lãng phí và kéo dài dự án không cần thiết.
  • Giai đoạn này cũng giúp cho người thiết kế và khách hàng hiểu rõ nhau và định hướng một sản phẩm phù hợp nhất với chủ đầu tư, có giá trị sử dụng cao.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.