Eva Kontum Villa

Địa điểm : Kontum city, Vietnam
Dịch vụ : Architecture design
Chức năng : garden villa
Khách hàng : Mr Ẩn
Diện tích sàn :
Diện tích khu đất :
Năm : 2020

Thiết kế thi công căn hộ eva kontum 2Thiết kế thi công căn hộ eva kontum 3 Thiết kế thi công căn hộ eva kontum 4 Thiết kế thi công căn hộ eva kontum 5 Thiết kế thi công căn hộ eva kontum 6 Thiết kế thi công căn hộ eva kontum 6

mat bang kien truc biet thu vuon Eva

Rate this featured_item

Eva kontum tropical villa | Design by CEEB Vietnam Architecture firm is modern architecture with unique design suitable with tropical weather in Vietnam.

Tags: garden villa architecture design / tropical architecture design