Brick House

Địa điểm : Đường Liên Phường, P Phú Hữu, Quận 9, HCMC.
Dịch vụ : Thiết kế kiến trúc
Chức năng : Nhà phố
Khách hàng : Tư nhân
Diện tích sàn :
Diện tích khu đất :
Năm : 2021

Kiến trúc thiết kế nhà phố độc đáo 3

Kiến trúc thiết kế nhà phố độc đáo 2 Kiến trúc thiết kế nhà phố độc đáo 4 Kiến trúc thiết kế nhà phố độc đáo 5 Kiến trúc thiết kế nhà phố độc đáo 6 Kiến trúc thiết kế nhà phố độc đáo 7 Kiến trúc thiết kế nhà phố độc đáo 8 Kiến trúc thiết kế nhà phố độc đáo 9 Kiến trúc thiết kế nhà phố độc đáo 10

Kiến trúc thiết kế nhà phố độc đáo

Rate this featured_item
Tags: brick house facades / modern architecture / tropical architecture design / unique architecture design