Thanh Long Modern Hotel

Địa điểm : Binh Thanh district, Ho Chi Minh city, Vietnam
Dịch vụ : thiết kế kiến trúc nội thất
Chức năng : hotel
Khách hàng : Thanh Long hotel
Diện tích sàn :
Diện tích khu đất :
Năm : 2019

Rate this featured_item

Rate this featured_item

Tags: modern hotel / modern hotel architecture / unique hotel design