Q7 office Building

Địa điểm : District 7, Hochi Minh city, Vietnam
Dịch vụ : Architecture design
Chức năng : office building
Khách hàng :
Diện tích sàn :
Diện tích khu đất :
Năm :

mẫu Thiết kế văn phòng hiện đại mẫu Thiết kế văn phòng hiện đại 02 mẫu Thiết kế văn phòng hiện đại 03 mẫu Thiết kế văn phòng hiện đại mặt bằng mẫu Thiết kế văn phòng hiện đại mặt bằng

Rate this featured_item
Tags: modern architecture / modern office building / office architecture design