Thanh Long modern Hotel


Thanh Long modern Hotel

Địa điểm : Bình thạnh, tp HCM
Dịch vụ : thiết kế kiến trúc nội thất
Chức năng : Khách sạn tư nhân
Khách hàng : công ty Thành Long
Diện tích sàn :
Diện tích khu đất :
Năm : 2019Dự án Khách sạn/thương mại khác 
Tiếng Việt